Rodinný dom Streženice

Autori:
Ing. arch. Irenej Šereš

Stupeň:

projekt pre stavebné povolenie

projekt pre realizáciu

Tvar domu je tvorený tromi navzájom prepojenými hmotami, ktoré tvoria kompaktný celok a svojim charakterom tak citlivo zapadá do okolitej zástavby dedinského charakteru. V spodnej zakopanej časti – postave – sú umiestnené vstupné pristory s garážou. Hlavné podlažie tvorí jednoduchý moderný blok, kde je umiestná denná časť spolu so spálňou rodičov. Skoro pozdĺž celého poschodia je navrhovaná terasa, ktorá zároveň tvorí prirodzené tienenie proti prehrievaniu a podporuje prepojenie exteriéru s interiérom, či už vo forme posedenia a prepojenia so záhradou za domom alebo panoramatických výhľadov do okolitej krajiny. Pod sedlovou strechou sú navrhované izby pre deti a veľkoplošne presklený spoločný priestor na hry a prácu, ktorého hmota tvorí architektonický akcent budovy. Viac info TU

Ďalšie práce