Statika je moje poslanie

Ing. Martin Ihring

Už na strednej škole ma priťahovalo stavebníctvo a po nástupe na vysokú školu ma to podvedome ťahalo k odboru statika, ktorý som vyštudoval na Technickej univerzite v Košiciach v rokoch 1995 až 2000.

Po škole som chvíľu pracoval a získaval skúsenosti v statike hlavne čo sa týka historických budov v mojom rodnom meste Banská Štiavnica, pri skúsenom statikovi Ing. Jurajovi Gajdošovi.

V roku 2001 som sa presunul do Bratislavy, kde som na pár rokov zakotvil a učil sa v dvoch firmách pri profesionálnych a veľmi skúsených statikoch. V rokoch 2001 až 2003 vo firme Nagy-NOL a v rokoch 2003 až 2006 vo firme Stading s.r.o.

V roku 2005 som získal autorizačné osvedčenie, ako autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb pod reg. číslom 4559*I3 čo postupne viedlo k osamostatneniu a založeniu vlastnej projekčnej kancelárie v meste Svätý Jur v roku 2006.

V rokoch 2009 – 2010 som absolvoval štúdium súdneho znalectva, kde som získal veľa osobných skúseností a ktoré som úspešne ukončil v roku 2010 skúškou v znaleckom odbore 370000 Stavebníctvo v odvetviach 370100 Pozemné stavby, 370700 Statika stavieb a 370900 Odhad hodnoty nehnuteľností.

V roku 2010 som založil firmu STATIK.SK spol. s r.o., ktorá má momentálne sídlo v obci Ivanka pri Dunaji.

PEKNAVYHLIADKA_DSC1465
Využívame najmodernejší software