statik_sk_lozorno_5

Sme tu aby sme vám pomohli

Poskytujeme široké spektrum služieb

Projekčná časť

Vyhotovenie komplexnej projektovej dokumentácie statiky pre všetky stupne, od územného konania cez stavebné povolenie až po projekt pre realizáciu stavby podľa platných STN EN noriem.

Projektová dokumentácia

Vyhotovenie projektovej dokumentácie statiky v potrebnom rozsahu podľa požadovaného stupňa. Statický výpočet, výkresy tvarov, výkresy výstuže, výkresy detailov potrebných pre realizáciu stavby pre všetky druhy konštrukcií

Technické poradenstvo

Poskytovanie služieb poradenstva a konzultácie pri príprave projektov pre architektov, projektantov a investorov od štúdie, investičného zámeru až po projekty pre stavebné konanie a realizáciu.

Odborné posudky

Vyhotovenie odborných posudkov pre posúdenie existujúceho stavu hotových stavieb a zásahov do nosných konštrukcií na základe zásahov do nosných konštrukcií.

Odborný autorský dohľad

Vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie, napr. kontrola základovej škáry spolu s geológom, kontrola a prebratie výstuže na stavbe pred betonážou, kontrola zhotovenia detailov podľa projektu … atď.

Otvor v nosnej stene

Vytvorenie nového otvoru v nosnej stene sa prejavuje v zvýšení statického namáhania aj na úplne iných miestach nosnej konštrukcie ako bol tento otvor zrealizovaný.

komplexný prieskum celého objektu

Nutným podkladom pre statické posúdenie zásahu do nosnej konštrukcie je komplexný prieskum celého objektu ( všetkých bytov ) z pohľadu predchádzajúcich zásahov do nosnej konštrukcie. Prehliadku musí vykonať spracovateľ statického výpočtu ! Statické posúdenie musí byť vypracované minimálne na celú nosnú stenu. Nepostačuje len výpočet nadpražia nového ( zväčšeného ) otvoru.

Panelové domy

Od 1. apríla 2010 boli zrušené národné normy statiky, a platia už iba euronormy. To znamená, že ak niekto chce akúkoľvek stavebnú úpravu vykonať v panelovom byte, statik musí prepočítať statiku celého domu a posúdiť ho aj na seizmicitu. To platí aj pri zateplení.

Posudzovanie nosných konštrukcií

Projektová dokumentácia a statické posudky vypracovávame pre novostavby, rekonštrukcie (prestavby, nadstavby, prístavby, vstavby, zosilňovanie …) zhodnotenie statiky existujúcich stavieb (možnosti úprav, dispozičných zmien, zmien zaťaženia …)

Železobetónové konštrukcie

Stavby rodinných domov, bytových a administratívnych objektov, technologických stavby, oporné múry 

Oceľové konštrukcie

Montované a zvárané konštrukcie halových objektov, nosné konštrukcie pozemných stavieb, dodatočné zosilňovanie nad novými otvormi …

Drevené konštrukcie

Montované drevené stavby, zrubové stavby, krovy, stropy, lepené nosné prvky …

Spriahnuté oceľovo-betónové konštrukcie

Stropné konštrukcie v halových objektoch, garážach …

Spriahnuté drevo-betónové konštrukcie

Zosilňovanie existujúcich drevených trámových stropov železobetónovou nadbetonávkou …

Murované konštrukcie

Stavby rodinných domov, bytových domov …