Statika nosných konštrukcií

Hlavnou špecializáciou a oblasťou riešenia firmy STATIK.SK spol. s r.o. je riešenie nosných konštrukcií pozemných stavieb a vyhotovovanie komplexnej projektovej dokumentácie statiky a vypracovávanie statických posudkov.

Kto sme

Pomáhame klientom stavať nielen bezpečne ale aj hospodárne

Vďaka našej komplexnej a pružnej ponuke služieb sme schopní riešiť širokú škálu výziev v oblasti statiky stavby. Či už ide o návrh nových nosných konštrukcií, posudzovanie existujúcich alebo realizáciu projektov statiky, naše služby pomáhajú našim klientom dosiahnuť ich ciele a naplniť ich vízie. Našou hlavnou ambíciou je prinášať hodnotu našim klientom prostredníctvom našich odborných služieb a byť spoľahlivým partnerom v ich stavebných projektoch.

Naše služby

Poskytujeme široké spektrum služieb

Hlavnou špecializáciou a oblasťou riešenia je vypracovávanie projektovej dokumentácie STATIKY pre novostavby, rekonštrukcie, zhodnotenie statiky existujúcich stavieb, vyhotovovanie statických posudkov, optimalizácia hotových projektov … atď.

Projekcia

Vyhotovenie komplexnej projektovej dokumentácie statiky pre všetky stupne, od územného konania cez stavebné povolenie až po projekt pre realizáciu stavby podľa platných STN EN noriem.

Úpravy bytov

Spracovanie statických posudkov pre dispozičné úpravy bytov v bytových domoch s ohľadom na platné STN EN normy.

Stavba

Súčinnosť pri realizácii stavieb, zmeny v dokumentácii,, konzultácie, prípadne riešenie problémov pri vyhotovení stavby ... atď.

Autorský dohľad

Vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.

inšpirujte sa

Naša práca

Prezrite si ukážky našej práce. Dbáme na všetky detaily pri práci, aby naši klienti dostávali kvalitu, ktorú od nás očakávajú.

Naši zákazníci

Čo o nás hovoria naši zákazníci

Využívame najmodernejší software

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky, ale máte záujem o naše služby, vyplňte nasledovný formulár a v krátkom čase sa vám ozveme.