dom S TERASAMI

Autori:
Ing. arch. Irenej Šereš

Stupeň:

projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu

Jednopodlažný rodinný dom zakopaný do terénu tak, aby od cesty pôsobil nenápadným dojmom. Z druhej, južnej strany sa otvára do prírody, pričom svojím rozdrobením na jednotlivé funkčné celky zároveň vznikajú terasy z rôznou atmosférou.

Do domu sa vstupuje exteriérovým schodiskom medzi domom a garážou, pričom už len vstup touto škárou je zážitkom. Zhora sa pozeráme na prírodu ponad strechu domu a dole pri vstupných dverách sa ocitneme v prírodnom mikroátriu. Samotné členenie domu na funkčné celky je okolo pozdĺžnej osi, aby všetky priestory mohli využívať svetlo a pekné výhľady. Prvá, samostatná časť je pre rodičov, ďalej nasleduje obývačka s kuchyňou a nakoniec hosťovská a detské izby. V severozápadnom rohu je umiestnená pivničná časť celá pod terénom, ale s exteriérom komunikuje cez vínnu pivnicu.

viac info TU

Ďalšie práce