Rodinný dom R2

Autori:
Ing. arch. Marek Lohinský

Ing. arch. Michaela Lohinská

Stupeň:

projekt pre stavebné povolenie projekt pre realizáciu

Novostavba rodinného domu v Kráľovej pri Senci.

Dom vychádza pôdorysne z dvoch rovnakých obdĺžnikov, ktoré sú medzi sebou posunuté a v strede vzájomne prepojené. Prvý obdĺžnik obsahuje dennú zónu domu, v druhom obdĺžniku je umiestená nočná časť domu a v strede sú prepojené chodbou so šatníkom. Táto chodba nadväzuje na hlavný vstup a je pomyselným pokračovaním chodníka medzi novostavbou a domom rodičov.

Denná časť rodinného domu bude prestrešená sedlovou strechou, z interiéru bude sedlová strecha priznaná, čím bude zvýšená svetlá výška tohto priestoru. V nočnej časti a v časti prepojenia bude rodinný dom prestrešený plochou strechou. Dve hmoty novostavby dopĺňa tretia hmota prístrešku pre parkovanie, čím na pozemku vzniká zaujímavá kompozícia menších objemov, ktorá zapadá do vidieckeho prostredia obce Kráľová pri Senci.

Dodatočné info nájdete na aml.sk (kliknite tu).

Statika_svetlý_dom_4
Statika_svetlý_dom_3
Statika_svetlý_dom_2
Statika_svetlý_dom_1

Ďalšie práce