Rodinný dom Devín

Autori:
Ing. arch. Štefan Kačáni

Ing. arch. Ján Kamenský

Stupeň:

projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu

Koncept rodinného domu je koncipovaný tak, aby nenarúšal okolitý vzhľad ulice, je zasunutý na pozemok do úzadia. Navrhovaný rodinný dom je 1-podlažný s obytným podlažím, pôdorys má obdĺžnikový, strecha je plochá s extenzívnou zeleňou nad časťou 1NP, nad podkrovím je sedlová strecha so škridlou. Architektonické riešenie domu korešponduje s charakterom okolitej zástavby a nenarúša charakter daného územia. Vďaka jednoduchej hmote objektu a striedmemu farebnému a materiálovému riešeniu založenom na neutrálnej bielej fasády kombinovanej so škridlou je dosiahnuté začlenenie objektu do okolitej zástavby ako aj efektívne a jednoduché technické riešenie objektu.

Ďalšie práce