kotolňa Krajná

Autori:
Mgr. art. Martin Maňo

Stupeň:

projekt pre stavebné povolenie

projekt pre realizáciu

Rekonštrukcia starej opustenej kotolne v Stupave v lokalite Krajná, prerobená na bytovú jednotku

Ďalšie práce