hospodársky objekt HARMÓNIA

Autori:
Ing. arch. Štefan Kačáni

Ing. arch. Ján Kamenský

Ing. arch. Patrícia Lučkaničová

Stupeň:

projekt pre stavebné povolenie

projekt pre realizáciu

Objekt sa nachádza v extraviláne mesta Modra, v blízkosti rekreačnej oblasti Modra Harmónia. Objekt je osadený na svahovitom pozemku. Susedné pozemky nie sú zastavané, charakter susedných pozemkov je prevažne lesný porast príp. vinice. Navrhovaný rodinný dom/ hospodársky objekt je jednopodlažný, podpivničený, s využívaným podkrovím. Objekt je prestrešený šikmou sedlovou strechou so sklonom 45° bez presahov strechy. Fasády objektu sú v celom rozsahu opatrené kamenným obkladom.

viac info TU

Ďalšie práce