Hlavnou činnosťou je vyhotovovanie projektovej dokumentácie v oblasti statiky nosných konštrukcií pozemných stavieb v rozsahu od konzultácií, štúdie, investičného zámeru, projektu pre stavebné povolenie až po projekt pre realizáciu podľa platných noriem STN EN.

" Firma STATIK.SK spol. s r.o. bola založená v roku 2010, ako pokračovanie firmy Ing. Martin Ihring - STATIK.SK založenej v roku 2001. "

Typy posudzovaných nosných konštrukcií

  • železobetónové konštrukcie
  • oceľové konštrukcie
  • drevené konštrukcie
  • spriahnuté oceľovo-betónové konštrukcie
  • spriahnuté drevo-betónové konštrukcie
  • murované konštrukcie

Projektovú dokumentáciu
a statické posudky vypracovávame pre:

novostavby, rekonštrukcie (prestavby, nadstavby, prístavby, vstavby, zosilňovanie ...) zhodnotenie statiky existujúcich stavieb (možnosti úprav, dispozičných zmien, zmien zaťaženia ...)