Hrubý Šúr

Novostavba rodinného domu v obci Hrubý Šúr

Stupeň PSP+RPD